20 giải pháp lưu trữ xe đạp
Tích hợp xe đạp bên trong một thiết kế nội thất và sử dụng lý do này để tạo ra một khung cảnh đặc biệt.
Bởi vì nó lạnh đi và tôi không nghĩ rằng có rất nhiều người dũng cảm đi ra ngoài đi xe đạp, tôi tìm thấy 20 hình ảnh hoàn hảo cho cảm hứng trong lưu trữ mùa đông:

0 nhận xét: